Over ons

Bolingo Community

Over ons

De sociaal-maatschappelijke positie van mensen wordt vaak bepaald op basis van het opleidingsniveau, beroep, economische draagkracht en leefsituatie. Mensen met Afrikaanse/Afro-Caraïbische roots worden vaak in een achterstandspositie geplaatst vanwege vooroordelen over hun afkomst, huidskleur, achtergrond, cultuur of anderszins. Hierdoor ervaren zij soms moeite om, ondanks beschikbare capaciteiten en talenten, hun sociaal-maatschappelijke en economische positie te verbeteren.

Zelfs na generaties proberen velen uit de Afrikaanse/Afro-Caraïbische nog dagelijks uit een achterstandspositie te komen en een betere sociaal-maatschappelijke positie te verwerven in de Westerse samenleving. Met name voor kinderen en jongeren met Afro roots die veelvuldig worden geconfronteerd met een negatief beeld over hun afkomst, kan dit op den duur demotiverend werken. Het heeft invloed op het zelfbeeld en de eigenwaarde. Bij sommigen leidt dit ertoe dat zij zich afzetten tegen de samenleving, anderen willen daarentegen helemaal niets met hun Afro roots te maken hebben.

In Nederland wordt er in het onderwijs niet veel verteld over het Afrikaanse continent of de ‘zwarte’ gemeenschap. Onbekend maakt daardoor onbemind, ook bij de kinderen die zelf uit deze gemeenschap vandaan komen.
Een positieve eigenwaarde

Stichting Bolingo Community

Stichting Bolingo Community is in het leven geroepen om kinderen, jongeren en volwassenen met de mooie en positieve kant van de Afrikaanse en Afro-Caraïbische gemeenschap, cultuur en geschiedenis in aanraking te laten komen. Op deze manier hopen wij dat de gemeenschap meer over zichzelf te weten komt, een positievere eigenwaarde heeft en daardoor met meer zelfvertrouwen in de samenleving staat. Dit helpt in onze optiek om vanuit een gelijkwaardige positie te werken en de kansen te benutten die op iemands pad komen, wat bijdraagt aan een verbeterde sociaal-maatschappelijke en economische positie.

25

Wat is onze missie?

Missie

Stichting Bolingo Community wil het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn onder de Afrikaanse/Afro-Caraïbische diaspora versterken door te focussen op identiteit, belonging, positieve vooruitgang en inclusiviteit. Met name voor kinderen en jongeren zet Bolingo zich in om te voorkomen dat zij zich vanwege hun afkomst achtergesteld of buitengesloten voelen. Volwassenen wil stichting Bolingo Community uitdagen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en elkaar te helpen naar een betere sociaal-maatschappelijke en economische positie in de samenleving.

Waar staan wij voor?

Visie

Stichting Bolingo Community wil de Afrikaanse / Afro-Caraïbische diaspora empoweren door te werken aan meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Door bij te dragen aan kennis over hun Afrikaanse / Afro-identiteit, cultuur en geschiedenis; inzicht in de Westerse samenleving, ontmoeting met lotgenoten en rolmodellen, kan een mogelijk gemis van het ‘ergens bij horen’ of zich achtergesteld voelen’, worden verholpen. De ontmoetingen moeten elkaar inspireren en bijdragen aan een beter toekomstperspectief. Het uiteindelijke streven is dat een ieder zijn volledige talenten herkent, benut en kan floreren als een wereldburger die inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan.

kleinjklei
SIR_1634_ingekort
0 +
Leuke informatie?
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation dolore magna aliqua lorem.
0 +
Leuke informatie?
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation dolore magna aliqua lorem.

Hoe is het ontstaan?

Ontstaan

In een tijd waarin de samenleving verhardt, racisme en discriminatie openlijk plaatsvinden en tegenstellingen tussen groepen meer worden benadrukt, is stichting Bolingo Community opgericht om bij te dragen aan een positief zelfbeeld van kinderen en jongeren met Afrikaanse / Afro-Caraïbische roots en het versterken van hun zelfvertrouwen. 

Begin 2019 kwamen Pauline Mbundu-Uitenwerf en Marvin Uitenwerf door persoonlijke ervaringen op het idee om stichting Bolingo Community op te zetten. Zij merkten bij de opvoeding van hun kinderen dat zij zich al op jonge leeftijd bewust waren van een ander uiterlijk en hier ook regelmatig mee werden geconfronteerd. Hoe kun je je kinderen weerbaar maken en tegelijkertijd volop mee laten participeren in de samenleving? En wat wil je als ouders van je eigen roots meegeven zodat de kinderen ook hier weet van hebben en alle facetten van hun persoonlijkheid leren waarderen? Hoe ga je binnen je gezin om met diverse culturen, in hun geval de Surinaamse, Congolese en Nederlandse cultuur. 

Pauline en Marvin kwamen lotgenoten tegen die met dezelfde vragen zaten, of volwassenen die soortgelijke vragen over hun identiteit op jonge leeftijd hebben meegemaakt of er op oudere leeftijd nog steeds mee worstelen, maar geen organisatie konden vinden waar zij enerzijds konden leren over hun roots en anderzijds over hun plek hier in de Westerse samenleving. Pauline en Marvin namen daarom eind 2020 het initiatief om stichting Bolingo Community op te zetten.  

Zij werden in het eerste jaar bij de opzet van de stichting bijgestaan door de mede bestuursleden Phyllis Döll, Carla Kabamba en Philippe-Olivier Mbundu.

Bolingo Community

Bestuur

Het huidige bestuur van Bolingo Community wordt gevormd door drie personen. Zij stellen zich hieronder voor.

mede-oprichter en voorzitter

Pauline Mbundu-Uitenwerf

Pauline Mbundu-Uitenwerf is mede-oprichter en voorzitter van stichting Bolingo Community. Zij heeft haar roots in de Democratische Republiek Congo (DRC) en kwam op jonge leeftijd naar Nederland. Pauline is getrouwd met Marvin Uitenwerf die een geboren en getogen Amsterdammer is met Surinaamse roots. Zij hebben een samengesteld gezin met drie kinderen. Hun twee thuiswonende kinderen krijgen een internationale mindset mee door in aanraking te komen met de Nederlandse, Congolese, Surinaamse, Franse en Belgische cultuur.

Pauline is mede-oprichter en voormalige voorzitter van stichting African Young Professional Network (AYP) waar zij zich van 2010-2016 inzette om young professional met Afrikaanse roots met elkaar en het Nederlandse bedrijfsleven in contact te brengen. Zij hielp daarbij verschillende young professionals aan werk of een stageplek. Pauline is sinds enkele jaren vrijwilliger bij haar kerk in Amsterdam-Zuidoost, waar zij aan kinderen les geeft op de zondagsschool. In haar dagelijks leven werkt Pauline als senior manager bij PwC waar zij programma’s en projecten voor de Rijksoverheid implementeert en onderzoek doet. Zij is een expert op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I), adviseert organisaties over voorkomen van sociale ongelijkheid, SDGs (sustainable development goals) en ESG vraagstukken (environmental, social en governance). Zij hecht belang aan de menselijke maat in haar dagelijkse interacties. Als voorzitter van het medewerker netwerk van PwC “Connected Cultures” zet zij zich in voor een inclusieve werkomgeving bij PwC. 

vice-voorzitter en secretaris

Carla Kabamba

Carla is vice-voorzitter en secretaris van Bolingo Community. Zij is vanaf de oprichting bij de stichting betrokken.

Carla is daarnaast vice-voorzitter en mede-oprichter van New Urban Collective waar zij zich inzette voor een warme start voor eerste generatie studenten in Amsterdam. Daarnaast heeft zij een uitgebreid netwerk in de wereld van Afro-Nederlandse professionals in Nederland.

Zij heeft middels verschillende initiatieven geholpen om mensen samen te brengen op werkgerelateerde en sociaal-culturele niveaus.

Carla is sinds 2007 ook artiest en heeft zichzelf ontwikkeld tot spoken word dichter, theatermaker en dagvoorzitter.

Haar werkervaring ligt voornamelijk in de financiële sector, echter is zij een politicoloog.

Zij heeft deze achtergrond en haar expertise in het maatschappelijk middenveld ingezet om sinds maart 2022 raadslid te worden in de Gemeenteraad van Amsterdam. Daarmee werd zij de eerste Congolese vrouw en eerste Angolese persoon die deze eer in Nederland hebben mogen ontvangen. Als raadslid zet zij zich in voor onder andere Onderwijs, Zorg en Ongedocumenteerden.

BESTUURSLID

Hilleraye Read

Mijn naam is Hilly Read en ben 30 jaar. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam maar heb Surinaamse roots. 

Ik heb Bedrijfskunde MER gestudeerd en werk nu als een Customer Success Manager in de crypto wereld. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om tijd door te brengen met mijn familie en verre reizen te maken. 

Voor Bolingo ben ik gestart als vrijwilliger. Inmiddels ben ik sinds 2024 bestuurslid bij Bolingo Community. Ik vind het belangrijk dat kinderen hun horizon verbreden en dat zij weten dat er veel meer is dan wat zij zien en horen in onze maatschappij. Ik hoop met Bolingo hier een steentje aan bij te dragen.

Bolingo Community

Vrijwilligers

Voor het organiseren van de activiteiten en de implementatie van de projecten wordt het bestuur ondersteund door een aantal vrijwilligers. Onze vaste vrijwilligers stellen zich hieronder voor.

Wil jij ook vrijwilliger worden? Meld je dan aan via deze link.

vrijwilliger

Latifah Deekman

Mijn naam is Latifah Deekman, geboren en getogen in Amsterdam Zuidoost met Surinaamse roots. In het dagelijks leven ben ik een student aan de HvA en zit ik in de afrondingsfase van mijn opleiding Social Work. Naast student ben ik vanaf mijn 16e werkzaam binnen de sociale sector en momenteel werkzaam als maatschappelijk werker binnen het Buurtteam in Amsterdam. Waarbij ik als doelstelling heb om mensen weer in hun eigen kracht te zitten middels ondersteuning en begeleiding.

Zoals vele van de diaspora ben ik op jonge leeftijd geconfronteerd met factoren die bij voorbaat mijn achterstandspositie inschatten. Echter voelde ik mij enorm geïnspireerd en gedreven door de rolmodellen die ik om mij heen zag binnen de community waarin ik ben opgegroeid. De veelzijdigheid aan achtergronden en rolmodellen waarmee ik mij kon identificeren, hebben mijn visie verbreed en mij geprikkeld om los te komen van de stigma’s binnen de gemeenschap. Bolingo Community staat voor mij voor empowerment, door de karakters en achtergronden te belichten van mensen die, ondanks hun achterstandspositie, zijn doorgebroken tot inspirerende rolmodellen voor de toekomstige jongeren/volwassenen.

Als vrijwilligster wil ik hieraan bijdragen door de rolmodellen en initiatieven te verbinden met zowel de jongeren van Bolingo als de stichting zelf waar we elkaar blijven prikkelen om te ontwikkelen binnen een dynamische samenleving.

Voor het organiseren van de activiteiten en de implementatie van de projecten wordt het bestuur ondersteund door een aantal vrijwilligers. Onze vaste vrijwilligers stellen zich hieronder voor.

Wil jij ook vrijwilliger worden? Meld je dan aan via deze link.

vrijwilliger

Beatrice Mandiangu

Mijn naam is Béatrice Mandiangu en ik kom uit de Democratische Republiek Congo.  

Ik ben vanaf 2019 met pensioen gegaan, na twintig jaar werkzaam te zijn geweest als gespecialiseerde verzorgende. Ik geef ook advies en begeleiding als Voeding-Gezondheid en – Levenswijze consulent.

Ik heb mij in mijn vrije tijd jarenlang ingezet als diaken bij de Waalse Kerk Maastricht/ Heerlen en was bestuurslid van stichting GAAV. Ik heb me in die hoedanigheid actief ingezet voor vluchtelingen en diverse migrantengroepen. 

Als migrantenmoeder en rolmodel heb ik altijd de visie gehad om mij in te zetten voor migrantenkinderen die hier opgroeien om hen meer over hun land van herkomst te kunnen vertellen. Ik wil daarom een bijdrage leveren aan stichting Bolingo Community om mijn kennis over zorg, voeding en opvoeding met een ieder te kunnen delen. Ik voel mij verbonden met alle culturen en wil een steentje bijdragen aan deze moderne, multiculturele samenleving waarin we in Nederland leven.

Emma Rijsemus.jpg

vrijwilliger

Emma Rijsemus

Mijn tijd als vrijwilliger bij de kinderopvang in een asielzoekerscentrum in Arnhem vormt een keerpunt in mijn leven. Daar kwam ik in direct contact met een mozaïek van culturen en talen, en confronteerde mij met diepgaande verhalen die mijn hart hebben geraakt. Ik werd diep geraakt door de verhalen van mensen op de vlucht, en leerde over de ongelooflijke veerkracht van kinderen die geconfronteerd worden met enorme uitdagingen. Deze ervaring heeft mijn vastberadenheid aangewakkerd om actief bij te dragen aan een wereld waar begrip en ondersteuning voorop staan.

In mijn rol als vrijwilliger bij Stichting Bolingo Community, zie ik een kans om mijn ervaringen en inzichten te delen in een wereld die nog steeds kampt met diepe ongelijkheden. Mijn bewustwording hiervan groeide met de jaren; ik realiseerde me dat de plek waar men geboren wordt, vaak voor een groot deel bepalend is voor de kansen die men krijgt. Deze kennis heeft mij aangemoedigd om een bijdrage te leveren aan verandering.

Mijn sterke affiniteit met Afrika, mede gevormd door mijn vloeiende beheersing van Engels en Frans, heeft me een unieke kijk gegeven op de culturen en geschiedenissen die dit continent rijk is. In mijn vrije tijd verdiep ik me graag in boeken over de situatie en de geschiedenis van Afrika, waardoor ik een dieper begrip en waardering heb ontwikkeld voor de diversiteit en de complexiteit van deze culturen.

Alleen samen kunnen we een echt verschil maken en zorgen voor een meer inclusieve en rechtvaardige wereld.

Onze partners

Samenwerkingspartners

Informeel werken wij met verschillende andere organisaties samen.