Projecten

SIR_1614

Bolingo Community

Onze projecten

 Met onze projecten richten wij ons op verschillende doelgroepen van jong tot oud. Onze projecten en activiteiten dragen bij aan het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke en economische positie van de Afrikaanse / Afro-Caraïbische gemeenschap. Onze kernthema’s richten zich op:

Community building

draagt bij aan bewustwording over identiteit en biedt handvatten voor het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke en economische positie. Hiermee geven wij invulling aan de VN duurzame ontwikkelingsdoelstelling en werken wij aan armoedebestrijding (SDG 1); voorkomen van honger in Nederland en in ontwikkelingslanden (SDG 2). Wij stimuleren gelijke kansen voor vrouwen en mannen (SDG 5); willen dat een ieder toegang heeft tot eerlijk werk en economische groei (SDG 8). Onze activiteiten vergroten kansengelijkheid en reduceren de verschillen tussen mensen ongeacht hun achtergrond en afkomst (SDG 10).

Educatie

wij hebben educatie hoog in het vaandel staan. Wij geven voorlichting over het onderwijsaanbod, toegang tot de arbeidsmarkt en maken informatie beschikbaar over de Afrikaanse/ Afro-Caraïbische cultuur die momenteel voor velen minder toegankelijk is. Door de interactie met rolmodellen en mentoren, verbeteren wij het toekomstperspectief van deelnemers. Zo dragen wij bij aan SDG 4 Kwaliteitsonderwijs.

Bolingo Community

Onze projecten

 Met onze projecten richten wij ons op verschillende doelgroepen van jong tot oud. Onze projecten en activiteiten dragen bij aan het verbeteren van de sociaal-maatschappelijke en economische positie van de Afrikaanse / Afro-Caraïbische gemeenschap. Onze kernthema’s richten zich op:

Kunst en cultuur

kennismaken met de kunst- en cultuursector is niet voor een ieder vanzelfsprekend. Wij maken de Westerse kunst- en cultuursector toegankelijk voor mensen die daar verder van afstaan. Andersom maken wij de Afrikaanse/ Afro-Caraïbische kunst, cultuur, muziek en dans toegankelijk voor mensen die daar minder ervaring mee hebben.

Welzijn

Wij besteden aandacht aan een gezonde levensstijl (SDG 3). We maken dit bespreekbaar bij jong en oud en geven tips hoe een gezonde levensstijl kan worden gerealiseerd om het welzijn te bevorderen. Ook maken wij taboes die in de Afrikaanse/ Afro-Caraïbische gemeenschap leven bespreekbaar, zoals mentaal welzijn en andere onderwerpen.

Duurzaamheid

Bolingo Community heeft oog voor de mens en natuur. Wij gaan bewust om met onze leefomgeving en stimuleren onze doelgroep om dit ook te doen. Wij maken onderwerpen als klimaat, energie en gebruik van water bespreekbaar. Zo dragen wij bij aan SDG 6 (Schoon water en sanitair), SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie) en SDG 12 (Verantwoorde consumptie en productie).
Ons eerste project is Bolingo Kids dat alle bovenstaande thema’s vertegenwoordigd.

5
SIR_1644

Bolingo Community

Bolingo Kids

Maandelijks organiseert stichting Bolingo Community Bolingo Kids Dit is een 2 uur durende activiteit om jonge kinderen tussen 4 en 12 jaar meer te laten weten over de Afrikaanse en Afro-Caraïbische cultuur, muziek en geschiedenis. De kinderen worden gestimuleerd om na te denken over hun identiteit (wie ben ik? waar liggen mijn roots?) over hun toekomst (wie en wat wil ik later worden?) en hun bijdrage aan een duurzame  samenleving en aarde (wat is mijn bijdrage aan de ontwikkeling van mens en natuur?).

Bolingo Kids biedt een afwisselend programma met interactieve activiteiten waarbij het ontdekken van informatie via boeken, video’s en persoonlijke verhalen van rolmodellen wordt overgebracht. Daarnaast wordt er periodiek een uitje georganiseerd om de opgedane kennis in de praktijk nog eens te kunnen bewonderen bijvoorbeeld in een museum of voorstelling. Meer weten over Bolingo Kids en hoe je kan deelnemen? Klik dan op onderstaande button.